Õpilasesindus

5. klass Sandra-Lii Rünt, Johanna Liis Remmelkoor
6. klass Karita Tara, Linda-Lisette Kopli
7. klass Eliisabeth Rikson
8. klass Brigitta Metsküla
9. klass Siim Aassalu, Karoliina Käsn
Huvijuht Julia Gurjeva

Õpilasesinduse põhikiri.link opens on new page

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

  • Käina Kooli õpilaste huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ja nende edastamine juhtkonnale;
  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
  • koostöö teiste õpilasesindustega;
  • tõsta õpilaste aktiivsust kooli ürituste korraldamises ja nendest osavõtmises;
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi, tihendada õpilaste omavahelist suhtlemist;
  • korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd;
  • esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele

ÕE president: Karoliina Käsn, karoliina.kasn[ät]kaina.edu.ee
ÕE presidendi asetäitja: Brigitta Metsküla, brigitta.metsküla[ät]kaina.edu.ee
ÕE hoolekogu esindaja: Karoliina Käsn, karoliina.kasn[ät]kaina.edu.ee
Huvijuht: Julia Gurjeva
E-mail: julia[ät]kaina.edu.ee
Tel: 580 42639

Avaldatud 22.10.2023. Viimati muudetud 22.10.2023.