Õpilasesindus

Õpilasesindus 2017/2018

5. klass Anete Liit
Remo Lepamaa
6. klass Miko Sedrik
Ilona Sedrik
7. klass Greete-Liis Rünt
8. klass Catlin Hüüdmaa
Karl Markus Kivioja
9. klass Eliise Kaups
Helsanna Viilukas

Hoolekogus esindab Helsanna Viilukas.

Facebooki kodu