Õpilasesindus

Õpilasesindus 2018/2019

6. klass
Anete Liit
Remo Lepamaa
7. klass
Miko Sedrik
Ilona Sedrik
8. klass
Greete-Liis Rünt
9. klass
Catlin Hüüdmaa,
Kaisa Ulla
Karl Markus Kivioja (esindab meid hoolekogus, Hiiumaa noortevolikogus)
5. klass
Kristelle Platov
Gerda Timofejev

Facebooki kodu