Bussisõidukaartidest

- TÄHELEPANU! Bussifirma vabandab et paljud kaardid ei ole korralikult tööle hakanud. Vigu alles tuvastatakse, aga need ei ole enamasti lapsevanemate valest kaardi aktiveerimisest. Kindlasti ei hakata aktiivset kaarti nõudma enne kui kõik laitmatult töötab, st üleminekuaeg pikeneb. Täpsema info edastame siin kodulehel. 

- alates 1.sept 2014 on kooliliinid maakonnaliinide üheks osaks;

- alates oktoobrikuust hakkab maakonnaliinidel tööle uus bussipileti süsteem ja  õpilastele väljastatakse sõidukaardid, mille ettenäitamisel saab sõita tasuta kõigil Hiiumaa maakondlikel bussiliinidel 1.septembrist kuni 15.juunini. Kaardi saab aktiveerida laps või lapsevanem.

-Ühiskaardi isikustamine toimub siin lingil:

https://id.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=login&redirect_url=https%3A%2F%2Fid.pilet.ee%3A443%2Fviipe%2Fuhiskaart%2Fpersod%2Fperso%3Fop%3Dlogout

 Isikustaja peab eelnevalt ennast www.pilet.ee keskkonda sisse logima. Alustades tuleb valid akna keskelt autoriseerimiseks variant ID-kaart ja siis ülevalt paremalt nurgas vajautada logi sisse. Isikustaja ID kaart peab olema eelnevalt arvutisse sisestatud.

 Täidetakse 2 suuremat välja, kui lapsel pole ID kaarti, siis pannakse sinna lapsevanema kaardi andmed. Väike kast "olen sooduspiletiga sõitja" ei täideta.

 Küsimuste puhul on Martin Kagadze (5184332) valmis aitama.

- kaardi tagumisele küljele tuleb kirjutada lapse nimi (mitte allkiri nagu pangakaardil)

- teiste valdade sissekirjutusega Käina koolis käivad lapsed saavad samuti kaardi, kuid sõidusoodustuse saamiseks peaksid lapsevanemad tegema lihtkirjaliku taotluse Käina vallavalituse nimele. Sõidupiletite kulu korjatakse kaardile ja maksmise ajaks on volikogu oma soodustuse korras jõudnud otsusele (istung 23.10.2014). Vallavalitsus on teinud taotluse korda muuta nii, et erandina saaks vallavalitsus õiguse sõidusoodustusi anda ka teistele kui Käina valla elanikele.

- kaart annab tasuta sõiduõiguse kõigil Hiiu maakonnaliinidel ja kõikidest sõitudest tekib iga kaardi kohta statistika.

Alevisisesteks sõitudeks (kool-kauplus-huvikool) ei ole kaart mõeldud, kuna miinimumpilet 70 senti kehtib ka ühe peatusevahe sõitude kohta. Erandina tohivad huvikooli lapsed kasutada tasuta sõiduõigust õigeks ajaks huvikooli jõudmiseks.

-  lapsel on kohustus kaarti kaasas kanda, sest muidu küsitakse sõidu eest tasu.