Konsultatsioonid 2017/2018 õppeaasta

 

Õpetaja
Aine Aeg Ruum
Kristiina Harjak muusikaõpetus T 6. tund, +kokkuleppel peale tunde 152
Maiu Hiis eesti keel, kirjandus R 7. tund +kokkuleppel 228
Andres Juhe tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus K 8. t 138
Eldin Kuuse vene keel N 7. tund 225
Eha Luukas  geograafia, loodusõpetus, eesti k T 7.tund 149
Anu Maasel matemaatika 5. kl E, 6. t 205
Urve Pärnamaa matemaatika  T, 7. t ja N, 7. t 229
Tiina Rahuoja kunstiõpetus K. 8. tund, +kokkuleppel 215
Peep Randviir matemaatika, arvuti E, 6. t ja T, 7. t
+kokkuleppel peale tunde.
227
Helle Roht ajalugu, ühiskonnaõp E 7. t 208
Kaili Saarna käsitöö ja kodundus K 8. tund  +kokkuleppel 213
Anneli Sadam bioloogia, keemia, füüsika E 7. tund +kokkuleppel 147
Karin Teemets inglise keel N 6. ja 7. tund 209
Jana Uuskari ajalugu, ühiskonnaõp T 7.-8. tund 148
Maris Varik inglise keel R, 7. tund 130