Teised töötajad

Igapäevaselt aitavad:

Eldin Kuuse sekretär   46 22 167
Tiina Lepa toitlustusjuht     46 22 164 tiinal[ätt]kaina.edu.ee
Tiia Korv raamatukoguhoidja  46 22 165 tiia.korv[ätt]mail.ee
Anu Hülg sotsiaalpedagoog  46 22 166 anuh[ätt]kaina.edu.ee
Julia Gurjeva huvijuht 58 042 639 julia[ätt]kaina.edu.ee
Kerlin Uuskar medõde  46 22 163, N 9.00 - 14.00, kerlin.uuskar@mail.ee
Peep Randviir infojuht peep[ätt]kaina.edu.ee, 56 951 420

Maitsva lõuna valmistavad iga päev:

Marianne Kallas
Hilmi Vellerind
Virve Põllo

Koolimaja ja selle ümbrust hoiavad korras:

OÜ Korrashoid, Eimar Saar