Teised töötajad

Igapäevaselt aitavad:

Eldin Kuuse sekretär   46 22 167
Viiu Ink majandus-toitlustusjuht     46 22 164 viiu62[ätt]hot.ee
Tiia Korv raamatukoguhoidja  46 22 165 tiia.korv[ätt]mail.ee
Aimi Säremat sotsiaalpedagoog  46 22 166 aimi[ätt]kaina.edu.ee
Kairi Reintal huvijuht  reintalkairi[ätt]gmail.com
Leili Hannus medõde  46 22 163, ETKR 9.00 - 14.00, leili.hannus[ätt]gmail.com
Peep Randviir infojuht peep[ätt]kaina.edu.ee, 56951420

Maitsva lõuna valmistavad iga päev:

Marianne Kallas
Hilmi Vellerind
Virve Põllo

Koolimaja ja selle ümbrust hoiavad korras:

Anne Tubi
Annika Tubi
Urve Ranna
Ingrid Saar
Eimar Saar