Õppenõukogud

Õppenõukogud:

ÕN nr 6 (2017/2018 viimane) 30.08.2018

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö lõpetamine.

2. 2017/2018 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).
 

ÕN nr 1 (2018/2019) 26.11.2018

Päevakord:

1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst I trimestril (U. Pärnamaa).

2. Kontakttunni normmäära muutumine (J. Pulk).
 

ÕN nr 2 (2018/2019) 11.03.2019

Päevakord:

1. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst II trimestril (U. Pärnamaa).
 

ÕN nr 3 (2018/2019) 10.06.2019

Päevakord:

1. Kokkuvõte õa 2018/2019 tulemustest (U. Pärnamaa).

2. Kokkuvõte tasemetöödest ja toimunud eksamitest (U. Pärnamaa).
 

ÕN nr 4 (2018/2019) 14.06.2019

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö lõpetamine.

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

3. Kiituskirjaga ja ainekiituskirjadega autasustamine.
 

ÕN nr 5 (2018/2019 viimane) 30.08.2019

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö lõpetamine.

2. 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).