Õppenõukogud

Õppenõukogud:

ÕN nr 6 (2016/2017 viimane) 29.08.2017
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2016/2017 õa õppe-kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).
3. Käina Kooli 2017/2018 õa üldtööplaan (J. Pulk).

ÕN nr 1 (2017/2018) 4.10.2017
Päevakord:
1. I klassi õpilase Delisa Treisalti üleviimine II klassi (H. Roht).

ÕN nr 2 (2017/2018) 28.11.2017
Päevakord:
1. Kokkuvõtted õppetööst I trimestril (U. Pärnamaa).
2. Kontrolltöödest I trimestril.

ÕN nr 3 (2017/2018) 13.03.2018
Päevakord:
1. ÕN nr 2 otsuste täitmine (U. Pärnamaa).
2. Kokkuvõtted õppetööst II trimestril (U. Pärnamaa).

ÕN nr 4 (2017/2018) 7.06.2018
Päevakord:
1. 2017/2018 õa kokkuvõte (U. Pärnamaa; A. Säremat).
2. Kokkuvõte tasemetöödest ja toimunud eksamitest (U. Pärnamaa).
3. Kokkuvõte õpilaste rahuloluküsitlustest (J. Pulk).

ÕN nr 5 (2017/2018) 14.06.2018
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
3. Kiituskirjaga ja ainekiituskirjaga autasustamine.

ÕN nr 6 (2017/2018 viimane) 29.08.2018
Päevakord:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. 2017/2018 õa õppe-kasvatustöö kokkuvõte (U. Pärnamaa).
3. 2018/2019 õa üldtööplaan (J. Pulk).