Käina Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele

Käina Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • Logopeed - eripedagoog

  • Eesti keele õpetaja

  • haridustehnoloog (0,5 ametikohta, vaata lisainfot)

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

kooli e-õppe korraldamine, e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine õpetajatele, e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele vastavasisuliste koolituste korraldamine, IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, koostöö haridustehnoloogide võrgustiku ja e- õppe arenduskeskusega,õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel.

Kõigil ametikohtadel on nõutav pedagoogiline, erialane kõrgharidus.

Elamispinna võimalus.

Tööle asumise aeg 2017.a augustis.

Kandideerija avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 9. juuniks 2017 aadressile Hiiu mnt 4, Käina 92101, Hiiu maakond või e-posti aadressile tiina@kaina.edu.ee

Täpsem info: direktor Tiina Rahuoja, tiina@kaina.edu.ee, 53466542